I. КАК ДА ПАЗАРУВАТЕ

CLEMATIS.BG е сайт със специализирана насоченост. Той съдържа оферти за стоки, които са класифицирани в отделни стокови категории по общи и сходни характеристики. Тези оферти съдържат основна и пълна информация, снимки на съответната стока, цената която клиентите на сайта заплащат за съответната стока. Всички цени посочени в този сайт са крайни и включват ДДС, освен ако не е посочено специално изискване за конкретна стока. Цената във всяка оферта се отнася за указаното в нея количество и не включва цена за доставка.

Поръчката на дадена стока става чрез натискане на бутона "Купувам" в нейната оферта. Действието представлява свободно изразяване на воля, което обвързва със силата на договор клиента от една страна и CLEMATIS.BG от друга, отговарящо на описаните в настоящия документ условия и съотвестващо на правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ). Можете да разглеждате стоките в магазина и да ги добавяте в кошницата без да сте регистрирани, но за да направите поръчката системата ще ви прикани да въведете име и парола или да се регистрирате, ако нямате име и парола. Регистрацията в сайта не е задължителна за тези, които действително иската да пазруват. Може да направите поръчка еднократно, като въведете само ингормацията за доставка. Ако се регистрирате, гарантирате съхранение на данните за доставка, тяхното автоматично попълване при следващо пазаруване. Клиентът е длъжен да посочи точни и коректни данни за доставка, "Име, презиме и фамилия" - трите имена на лицето осъществяващо поръчката, "Град" - съответното населено място, "Пощенски код", "Адрес" - точен адрес за доставка, "Телефон" - на който е възможно да се осъществи контакт с него и "Email". Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и не обвързва с нищо CLEMATIS.BG.

След получаване на поръчката, се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса на който да бъде доставена стоката. Всеки път когато натискате бутона "Купувам" автоматично прибавяте 1 бр. количество от съответната стока във Вашата "Кошница" (намира се в горния десен ъгъл на сайта), освен ако предварително не сте въвели друго количество в определените за целта полета. Отваряйки "Кошницата", чрез натискане на бутона "Показване на кошницата" или чрез просто кликване върху "Кошница", Вие виждате изброени продуктите, които сте добавили към Вашата потребителска кошница. На тази страница можете да промените бройката на всеки избран продукт, като коригирате цифрата в полето "Количество"след което натискате иконата с двете стрелки в дясно от това поле за да опресните съдържанието на кошницата. Отстраняването на продукт от Кошницата става с натискане на иконката, изобразяваща кошче. Преди да продължите към следващата стъпка „Към касата”, моля потвърдете, че сте прочели и сте съгласни с Правата и задълженията на CLEMATIS.BG

II. КАК ДА ПЛАТИТЕ ПРИ ПОКУПКА ОТ CLEMATIS.BG

Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката, става с наложен платеж при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че той потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока . Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

III. КАК ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ПОРЪЧАНИТЕ СТОКИ

Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Приемането става от клиента или трето лице от негово име, което лице трябва предварително да бъде посочено от клиента, при положение, че той потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока и заплати разходите по доставката, както и цената на стоката по указания начин на плащане. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

IV. РЕКЛАМАЦИЯ

Клиент поръчал стока, може да откаже получаването след доставка, само в следните случаи:

1. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката.

2. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена когато:

  • Стоката има съществен скрит дефект, купувачът има право да направи рекламация в срок до 48 часа от получаването на стоката.

  • В случаите на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ, купувачът може да упражни правата си в 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана.

3. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.

4. Ако не е спазен срока, обявен за доставка.

5. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката. При отказ за получаване се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

V. РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

С цел сигурност пазаруването от CLEMATIS.BG е обвързано със задължителна регистрация. При пазаруване с регистрация Потребителят получава преимуществото, че еднократно въвежда своите данни, това негово действие му гарантира съхранение на данните за доставка и тяхното автоматично попълване при следващо пазаруване. Регистрирането на нов Потребител става от формата за регистрация достъпна от заглавната страница или в процеса на поръчка на стока. Клиентът попълва задължително обозначените със "*" полета - те дават необходимата информация за изпълнението на поръчката му. По желание се попълват и останалите, незадължителни полета. Задължително се посочва "зона за доставка" в която попада населеното място на клиента. Клиентът може да се регистрира винаги, по свое желание. Избора на уникално потребителско име и парола и тяхното съхранение зависи изцяло от Потребителят. "Потребител"(Клиент) по смисъла на настоящите Общи условия е лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола в сайта или използва услугите със свободен общ достъп. Потребителят (Клиентът) се съгласява с Общите условия, като попълва формуляра за регистрация на уникално потребителско име и парола в сайта и натисне бутон РЕГИСТРАЦИЯ или ако използва услугите със свободен общ достъп. Каквато и да била лична информация, предоставена във връзка с изискванията за Вашата регистрация или при използването на сайта със свободен достъп, ще бъде използвана в съответствие със законовите изисквания в страната и нейното предоставяне от Вас е напълно доброволно. Фирмата няма да следи, редактира или разкрива никаква лична информация за потребителите на CLEMATIS.BG без тяхното изрично предварително разрешение, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законовата процедура.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА CLEMATIS.BG

ПРО ПЛАНТС ЕООД предлага на своите Потребители сайта CLEMATIS.BG "във вида, в който e " и не носи отговорност по отношение на надеждността на неговото функциониране, условията за достъп до сайта, осигуряването на помощ, инструкции и други параметри. CLEMATIS.BG има право да променя цени, количества, начин на плащане и доставка, технологията и дизайна на сайта без предварително известяване. CLEMATIS.BG има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители. CLEMATIS.BG има право да закрие и/или изтрие информацията на/за дадена стока или категория, по своя преценка и без право на преразглеждане. CLEMATIS.BG има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че Потребителят е нарушил Общите условия, разпространява нежелана реклама или използва сайта за противозаконни цели или против обществения морал. CLEMATIS.BG има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и всякакви рекламни материали. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите. CLEMATIS.BG не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др. Самият факт, че CLEMATIS.BG е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от сайта няма да бъде следен и записван от трети страни. За предоставянето на своите услуги CLEMATIS.BG събира, обработва, използва и съхранява Трите имена, Град, Пощенски код, Адрес за доставка и кореспонденция, Телефон за връзка, Актуален e-mail. Тази информация се въвежда лично от Потрбителят с изричното му съгласие по време на въвеждането на данните, за регистрирани потребители се изразява в използването на дадена комбинация от потребителско име и парола. С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, CLEMATIS.BG събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията в сайта, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, и др. Информация, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на сайта не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи или в съответствие с българското законодателство. Връзки в CLEMATIS.BG може да препращат към други Интернет адреси, които не работят според настоящите Общи условия. Сайтът не носи отговорност за съдържанието извън домейна CLEMATIS.BG

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребителите имат право да ползват услугите на CLEMATIS.BG в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия, а така също и други общовалидни ограничения. Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на CLEMATIS.BG Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до Сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне и други компютърни програми, проектирани да причиняват нарушаване на каквито и да е права и интереси на трети лица. Потребителите носят пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им. Потребителите са длъжни да въведат вярно и пълно исканите лични данни, като носят лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на Сайта. Потребителите имат право да поискат изтриване на наличните за тях лични данни позволяващи идентифицирането им като индивиди, но това ще включва и закриване на използваните от тях потребителско име и парола. За целта следва да докажат, че те са регистрираното лице, като изпратят цялата информация въведена при регистрацията. Потребителите се съгласяват с това, че част от персонала на Сайта в зависимост от задълженията си, имат достъп до част или цялата от следната информация: Трите имена, Град, Пощенски код, Адрес за доставка и кореспонденция, Телефон за връзка, Актуален e-mail и др., но нямат право да ги разгласяват/разпространяват, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.

Навсякъде, където се използва CLEMATIS.BG се има предвид сайта, койтo е собственност на ПРО ПЛАНТС ЕООД. Закупена стока може да бъде върната в 7 дневен срок, ако не е ползвана, разпечатана или с нарушен търговски вид. Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача!